IDENTITA

Jednotná vizuální identita D3Soft

Identita a jednotný vizuální styl společnosti D3Soft se rodil postupnými kroky, kdy jsem prvně dodal symbol k názvu původní firmy, která se v následujících letech transformovala v novou společnost s novým názvem, ale původním mým symbolem. Následný návrh celé identity byl od začátku rozpracován dle prvotní idey a rozvinut až do obsáhlého manuálu, kterého se společnost drží dodnes.